De praktijk
Welkom op mijn website. Mijn naam is Denise Bronnenberg (bekijk CV), ik ben geboren in 1951 te Heerlen. Sinds 1988 voer ik een eigen praktijk, aanvankelijk heel kleinschalig naast andere werkzaamheden binnen het hoger beroepsonderwijs en de GGZ Nijmegen. In 2000 heb ik de reguliere GGZ verlaten en daarna mijn eigen praktijk uitgebreid in de Betuwe, eerst in Dodewaard, sinds 2003 in Zetten. Daarnaast werk ik ook nog op de Hogeschool Arnhem Nijmegen als docent gedragswetenschappen. In Zetten ben ik tevens verbonden met het Ambulatorium van de Otto Gerhard Heldring Stichting als free lance psychotherapeute en voer daar mijn praktijk.

Over mijn benadering van cliënten beroep ik mij vooral wat ik van hen terug hoor. Doorgaans voelen mensen zich veilig en op hun gemak bij mij. Ik ben direct en ga snel naar de kern van het probleem. Ik spreek klare taal en men zegt mij als heel gewoon te ervaren. Het probleem waar mensen mee komen neem ik serieus. Als ik daar iets aan toevoeg vanuit mijn ervaring en vakkennis, let ik er op dat de ander het ook zo begrijpt.

Cliënten ervaren het contact met mij als gelijkwaardig, dat betekent dat ze gebruik kunnen maken van mijn vakkennis en ervaring, waarbij zij hun eigen verantwoordelijkheid blijven dragen. Humor en ontspanning vinden cliënten in contact met mij verademend en verhelderend.

Zorgvisie:
Persoonlijk, laagdrempelig en zo weinig mogelijk bureaucratisch zijn is een van mijn hoofddoelstellingen in de zorg voor u. Mijns inziens is dit bij voorkeur te realiseren in een vrijgevestigde praktijk. Wanneer u zich bij mijn praktijk aanmeldt betekent dit dat ik u direct te woord kan staan, er eventueel korte lijntjes zijn met verwijzers en zo nodig andere hulpverleners.
Mijn behandelingen worden gekenmerkt door een streven u zo snel mogelijk weer zelfredzaam te laten zijn, wat meestal, maar niet altijd, mogelijk is. In de praktijk blijkt soms dat problematiek, welke dagelijkse zorg vereist, onbehandelbaar is binnen een kleine praktijk zoals de mijne. In dergelijke situaties wordt in overleg een geschiktere setting gezocht.

Denise Bronnenberg

Wat kost dat precies?
Wilt u weten wat u precies vergoed krijgt en wat u zelf moet betalen? Lees meer »

Therapievormen
Ik werk onder andere met cognitieve gedragstherapie en EMDR Lees meer »