Procedure aanmelding voor behandeling
Wanneer u met mij een eerste afspraak hebt gemaakt dient u een verwijzing en gegevens van uw huisarts, specialist of andere verwijzers binnen de GGZ mee te brengen.

Een geldige verwijzing dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- gegevens van de patiŽnt (NAW-gegevens en geboortedatum)
- naam, functie en AGB-code van de verwijzer;
- een handtekening en/of een praktijkstempel;
- de verwijzing is gedateerd
- op de verwijzing staat aangegeven dat de verwijzing is voor de gespecialiseerde GGZ;
- de verwijzing moet de keuze de specialistische GGZ beargumenteren met gebruikmaking van de 5 landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel / HHM-rapport): vermoeden op een DSM benoemde stoornis; ernst van de problematiek; risico; complexiteit; beloop klachten.†

Naast een verwijzing zijn uw verzekeringsgevens en BSN nummer noodzakelijk voor een juiste registratie in uw elektronisch dossier. Uw gegevens blijven geheim en u mag deze altijd inzien. Soms vraag ik aan eerdere behandelaars of de huisarts nadere informatie op, uiteraard met uw toestemming vooraf.†

Klachteninformatie
Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de behandeling. Ingeval wij daar onderling niet uitkomen, kunt u overwegen een klacht in te dienen bij mijn beroepsvereniging, de Landelijke Vereniging Van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP).

Wachttijd
Ik hanteer geen wachtlijst. Vooralsnog is er een aanmeldstop voor geheel 2017 vanwege een volle caseload.