Tarieven
Sinds januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg in drie onderdelen te onderscheiden. De huisarts heeft een belangrijke rol, die signaleert, behandelt of verwijst mensen naar de generalistische basis-ggz of de gespecialiseerde ggz. De huisarts krijgt hierbij ondersteuning van de praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ). De gespecialiseerde ggz richt zich op patiŽnten met ernstige of complexe psychische problemen. In de generalistische basis-ggz worden mensen met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of mensen met stabiele chronische problematiek behandeld.

Psychotherapiepraktijk Bronnenberg is een praktijk voor gespecialiseerde GGZ voor volwassen, kinderen en jeugdigen.

Psychotherapiepraktijk Bronnenberg biedt alleen zorg aan volwassenen die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar met wie een contract is afgesloten. De zorg wordt vergoed vanuit het basispakket, wel geldt het verplicht eigen risico. Wilt u weten met welke zorgverzekeraars een contract is afgesloten? Neem dan contact met ons op.

De zorg voor kinderen en jeugdigen is sinds januari 2015 ondergebracht bij de gemeenten. Psychotherapiepraktijk Bronnenberg heeft een contract met de regio Rijk van Nijmegen. Hieronder vallen de gemeenten: Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, Wijchen, Druten en Mook en Middelaar.